Obecní kroniky

Pamětní kniha obce Skramníky


Obsah
Věc Stránky
Založení knihy  1 
První kronikář, životopis  4 
Jméno Skramníky, Příslušnost k úřadům, Zeměpisná poloha, Výška nad mořem  5 
Půda  6 
Chválovicko - pečecká studna /kysibelka/  7 
Teplota, Vláha  8 
Úhrn srážek 10
Náves, Rybník, Silnice, Správa obce 11
Členové obecních zastupitelstev 12
Vzpomínky 14
Rok 1914. Rok 1915. Rok 1916. 16
Zvony rekvirovány 30/II 1916, Zajatci na práce, Uprchlíci a zajatci italští, 18letí a 50letí odváděni 17
Rok 1917. Rok 1918. 18
Z války se nevrátili 19
Rok 1919. 20
Legionář 22
Léta 1920–1929. 24
Počet domů a obyvatel 26
Rok 1930. Přehled zemědělství, Zaměstnání obyvatelstva 27
Ceny plodin, Obecní majetek - finanční poměry obce 30
Elektrisace obce, Volby, Politické strany 31
Narození, úmrtí, sňatky, Kulturní činnost 33
Divadlo, Spolková knihovna, Besídky a oslavy 34
Rok 1938. Léta 1939–45. 37
Zemědělství za války 38
Transport smrti, Rok 1945. 39
Válečné dozvuky, Zvony 40
Rok 1946. Ustavující schůze MNV, Druhá parcelace 42
Rok 1947. 44
Rok 1948. 45
Rok 1949. Autobus, Rada žen 46
Narozeniny pres. Kl. Gottwalda, 70. narozeniny Stalinovy 47
Osvětová činnost 48
Léta 1950–53. Budování JZD 49
Scelení pozemků, Vstup všech zemědělců do JZD, Výkup církevní půdy 50
Předsednictvo JZD, Civilní matriky od 1. 1. 1950 51
Osvětová činnost, Nový MNV 1950 52
Jarmila Glazarová 200
STOPY DĚJIN 201
Skramníky ve starých zápisech 203
Na úsvitu dějin - doba předhistorická, Nálezy 205
Zprávy Sadílkovy (kostrový hrob) 207
O pravěku Skramník 208
Přehled (osídlení) 210
Kamenný mlýn 211
Doba historická 213
Silnice 1884 -  hřbitov u Škramníka, Skramnické rybníky 214
Stará Kouřim r. 1955 215
Vysvětlení k dalším archivním zápisům: Peníze 217
Pozemkové míry, Ceny pozemků, Sehnání s gruntu, Odúmrť 218
Železná kráva, Desátky 219
Robota v Skramníkách, Berní role nebo ruly, Urbáře 220
Ves Skramník 221
Robota, Kostel (pokračování urbáře) 222
Půjčené peníze, Pole zádušní, Pole farské 223
Desátkův rozdílného obilí každoročně p. faráři vycházeti má: 224
Desátky celkem, Obecní zařízení, Dvůr Skramnický 226
Doba katastrů a urbářů, Tereziánský katastr 227
Počet obyvatel, Purgkrechtní kniha, Josefínský katastr 228
Domovní přehled k účelům berním 230
Přehled podle popisných čísel 231
Číslo 1. Dvůr a fara. První dopis z r. 1492 232
Druhý dopis z r. 1494 233
Číslo 2. Grunt Václava Máši. 239
Číslo 3. Od starodávna Řezáčovský selský grunt. 242
Číslo 4. Místo domkářské neb kovárna na obecním místě 244
Číslo 5. Grunt od starodávna Benešovský. 245
Číslo 6. Grunt od starodávna Kudrnovský. 247
Číslo 7. Obecní pastouška. 249
Číslo 8. Grunt od starodávna Polednovský. 250
Číslo 9. Grunt od starodávna Kudrnovský (chalupa). 252
Číslo 10. (asi tam, kde nyní je číslo 21) Zádušní chalupa skramnická 254
Číslo 11. Stará škola. 255
Číslo 12. Chalupa na obecním místě. 258
Číslo 13. Kostel a fara. Stavba kostela 259
Zvon z r. 1503, Zvon z r. 1585 260
Vavák z Milčic, Evangelický pohřeb r. 1782 261
Pouť k Vavákovu hrobu, Náhrobní kameny 262
Fara, Pozemky, Výkup církevní půdy 263
Duchovní správa, Matriky, Od 30. 6. 1960 byly dány matriky do Bylan, Faráři katoličtí, Kněží podobojí, Faráři římskokatoličtí 264
První farní kronika 265
Číslo 14. Vrchnostenská chalupa. 268
Číslo 15. Sídlo domkářské na obecním místě 269
Číslo 16. Sídlo domkářské na obecním místě. 271
Číslo 17. Místo domkářské s masitým krámem na obecním místě. 272
Číslo 18. Škola obecná, národní (viz čís. 11). 274
Číslo 19. Domek na obecním místě. 277
Číslo 20. Domek 278
Číslo 21. Domek 279
Číslo 22. Domek 280
Číslo 23. Poloselský grunt od usedlosti č. 6 ve Skramníkách oddělený. 281
Slavný c.k. Okresní Úřade! (Žádost k odprodání obecních pozemků) 282
Domky na místě, kde za starodávna býval obecní rybník: 
Číslo 24. 
283
Číslo 25. 284
Číslo 26. 285
Číslo 27. 286
Číslo 28. Obecní domek. 287
Obecní vozová váha 288
Číslo 29. 289
Číslo 30. 290
Číslo 31. Domek 291
Číslo 32. Domek 292
Číslo 33. Domek na obecním místě. 293
Číslo 34. Domek 294
Číslo 35. Domek 295
Číslo 36. Lichtensteinská zahrada 296
Číslo 37. Domek 297
Číslo 38. Domek 298
Číslo 39. Domek 300
Číslo 40. Domek s krámem. 301
Číslo 41. Domek 302
Číslo 42. Domek 303
Číslo 43. Domek 304
Číslo 44. Domek s truhlářskou dílnou 305
Číslo 45. Domek 306
Číslo 46. Domek 307
Číslo 47. Obytný dům, chlév a stodola. 308
Číslo 48. Domek 309
Číslo 49. Domek 310
Číslo 50. Domek 311
Číslo 51. Domek 312
Číslo 52. Rodinný domek 313
Číslo 53. Rodinný domek 314
Číslo 54. Rodinný domek 315
Číslo 55. Domek 316
Číslo 56. Domek 317
Číslo 57. Domek 318
Číslo 58. Domek 319
Číslo 59. Domek 320
Číslo 60. Domek 321
Číslo 61. Domek 322
Číslo 62. Domek 323
Číslo 63. Domek 324
Číslo 64. Rodinný dům 325
Číslo 65. Rodinný domek 326
Číslo 66. Dům 327
Číslo 67. Domek 328
Číslo 68. Chata 329
Číslo 69. Rodinný domek 330
Číslo 70. Rodinný domek 331
Číslo 71. Rodinný domek 332
Číslo 72. Byty pro dělníky 333
Číslo 73. Domek 334
Číslo 74. Domek 335
Číslo 75. Domek 336
Číslo 29. Domek 337
Číslo 68. Domek 338
Farní chrám ve Skramníkách, Nové JZD ČS.-Sovětského přátelství, Oslava 150. výročí školy 339