Obecní kroniky

Pamětní kniha obce Žhery


Obsah
Věc Stránky
Titulní strana  1 
Podpisy významných osobností  5 
První kronikář  6 
Žhery, Katastr  7 
Půda, Pomístná jména, Písník, Teplota a vláha, Zaměstnání obyvatelstva, Silnice  8 
Počet domů a obyvatel, Náboženství, Společenské poměry, Katastr  9 
Láďa Novák - malíř ze Žher 10
František Kvapil, český básník a spisovatel ze Žher, Kvapilův rod 11
Dějiny obce 12
Robota 16
Desátky 17
Grunty ze roboty, Peníze, denáry a groše 18
Pokračování dějin 19
Josefínský katastr 20
Číslování domů, Dělení gruntů 21
Evangelický pohřeb ze Žher 22
Stavba dráhy, Samospráva, Starostové, Předsedové MNV 23
Miloš Kašpar ze Žher 24
Doba československé svobody, Nevrátili se z I. světové války 25
Volby v Žherách 26
Sčítání obyvatel dne 2. 12. 1930 27
Okupace 1938–1945 29
František Novák, vlastní životopis 30
Socializace vesnice od r. 1949 32
Schůze přípravného výboru JZD dne 25. září 1952 33
Sčítání obyvatel, domů a bytů k 1. březnu 1961 35
Knihovna 36
Kreslený plán Žher 37
Žhery. Pomístná jména žijící v povědomí lidí v roce 1963 38
Soupis názvů pozemků 39
Mapka spojené JZD Skramníky-Žhery 41
Volby ve spojených obcích Skramníkách - Žherách 1960, 1964 42
Obecní váha ve Žherách, Péče o byty, Archeologie
Historie 15 rodin rodu Kvapilů
43