Obecní kroniky
Kronika Žhery, List 22 Strana 43 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

Doplňovací volba předsedy MNV

V doplňovací volbě předsedy MNV byl zvolen Milan Kopecký ze Skramník čp. ..., zaměstnaný posud na dráze, bratr zemřelého předsedy Jaroslava Kopeckého, všemi hlasy voličů. Úřad nastoupil dne 1. května 1967.

Obecní váha ve Žherách

Uprostřed návsi v Žherách vystavělo v roce 1966 JZD novou obecní váhu. Za řepu sklizenou v tomto roce utržilo million Kčs. Místní národní výbor koupil nové lavičky a dal je umístit na vhodná místa v obci.

Péče o byty

O byty svým zaměstnancům stará se JZD pečlivě. Obytný dům čís. p. 5 dostal novou omítku, uvnitř byly dány druhé stropy o půl metru níže, zasazena nová širší okna, opraveny podlahy nebo dány parkety, ke každému ze čtyř bytů zřízena spižírna a koupelna se záchodem. I nový vodovod s vodou ze sousední studně čís. p. 4 byl zřízen, protože v místní studni je voda závadná a k pití nezpůsobilá.

Archeologie

Při kopání odpadové jámy do hloubky přes 2 metry nalezl zedník Sazama v hloubce 1,6 m zbytky drobného kamení, pěti střepů z popelnic a dvou kostí. Okresní museum v Českém Brodě určilo, že jsou to upomínky na pohřeb v době hradištní. Je to první archeologický nález v Žherách.

Zedníci Josef Dytrych, Jaroslav Sazama a Adolf Novák opravují dům vystavěný z dobrých pálených cihel, jehož zdi jsou 60 cm silné, v letech 1965, 1966 a 1967 za vedení Josefa Škrdly a dozoru Josefa Macana, stavitele z Úval. Podobným způsobem opravili v roce 1965 obytný dům čp. 2, dříve majetek akad. malíře Ládi Nováka, po jehož smrti darovali dědicové statek jednotnému zemědělskému družstvu.

 

VLEPENO NA ZADNÍCH STRÁNKÁCH

Historie 15 rodin rodu Kvapilů

Od nepamětných dob, již za krále Jiřího z Poděbrad za Vladislava II., za Ludvíka, rod Kvapilův byl usedlý na gruntě v Plaňanech. Důkazem toho je zápis v knize robotní archivu městečka Plaňan.

Kwapil Wacslav z Planias, Letha Panie 1507 we strzedu po swatiech Petru a Pawlu aposstolův Bozzích, prziwezl z Prahij nowej zwon na zwoniczi v Planiasech. Potzcitano na dalekejch fůrách, roboty 3 dni a 15 grossův missenskejch.

Tento zvon je dosud na věži v Plaňanech.

První rodina

Hlavou této rodiny byl Kvapil (I.) Václav, gruntovník v Plaňanech; narodil se asi roku 1470. Hospodařil na gruntě v Plaňanech asi od roku 1495 do roku 1530. Výpis z knihy urbární:

Kwapil Wácslaw w auterý po swatiech 3 Kraalůw Letha Panie 1530 postoupil swůj grunt w Planiasech swému manzselskému synu Jahnu, 33letému. On Jahn laitenandt jest, který jsa odwsi wrchnosti sobie swobodný, na wojnie byl, poddanost panu Beneši Mirkovi ze Solopisk na planiassech slíbil.

Druhá rodina

Hlavou této rodiny byl Kwapil Jan (I.) gruntovník, laitenandt, konšel v Plaňanech, narodil se roku 1497 v Plaňanech, syn Kvapila Václava I. Hospodařil na tamním gruntě, od roku 1530 do r. 1548. Celkem 18 let. Zemřel 6. pros. 1548, jsa stár 51 let. Výpis urbární:

Kwapil Jahn den swatého Mikulasze 6. Decembrija Letha Panie 1548 umrzel na gicht a odpoczivá na krchově v Planiassech, jsa star 51. Tyzz dlouho na wojnie a tam alitenandtem byl, sspatnie mundirowanie byli na velkej zimie, i ten gicht tam dostal. Grunt obsazen téhozz prworozeným manzzelským synem Jirzikem, teprve sedumnácti letej.

Třetí rodina

Hlavou této rodiny byl Kvapil Jiřík (I.), gruntovník v Plaňanech, narodil se roku 1531 v Plaňanech, syn Kvapila Jana I. Hospodařil na gruntě, od roku 1548 do roku 1585. Celkem 37 let.

Čtvrtá rodina

Kvapil Bartoloměj (I.), gruntovník v Plaňanech, narodil se roku 1557 v Plaňanech, syn Kvapila Jiříka I. Hospodařil na gruntě, od roku 1585 do roku 1617. Celkem 32 roky.

Pátá rodina

Kvapil Jakub (I.), gruntovník v Plaňanech do roku 1623, pak rychtář v Hořanech, narodil se roku 1593 v Plaňanech, syn Bartoloměje I. Hospodařil na gruntě v Plaňanech 24 let.

Kvapil Jakub přišel do nepokojných válečných let, kdy osady při hlavní silnici položené, jako jsou Plaňany, trpěly nejvíce pochodováním vojska. Městečko Plaňany bylo toho času zpustlé; císařské vojsko po bělohorské bitvě dvory, grunty i osady vydrancovalo, vyprázdnilo a z části i vypálilo.

Kvapil Jakub byl vydrancován a grunt jeho spálen 24. června 1623. Pro válečná léta nemohl Kvapil nic klásti, proto vyprodal grunt tento Václavu Syneckému, se 2 a půl lány rolí orných, luk pod 2 fůry sena a zahradou se štěpy za 1.270 kop grošů míš. Což se stalo l. P. 1623 v den sv. Havla 16. Oktombrij. Kvapil se odstěhoval tam, kde tolik soldateska neřádila.

Koupil grunt v Hořanech, na panství Kosteleckém od Jana Lamberta.

Šestá rodina

V této nepokojné době není záznam, kdy Jakub Kvapil postoupil svůj grunt. Na gruntě ještě roku 1640 hospodařil Jakub Kvapil, ale roku 1641 již Matěj (I.) Kvapil, tedy syn, který se narodil asi roku 1618 v Plaňanech. Hospodařil na gruntě 37 let. Měl 3 syny.

Syn Jan nastoupil na grunt v Hořanech po otci Matějovi. Nejmladšímu synu Matějovi koupil otec roku 1678 “vejjezdní” grunt s 2 lány od Jakuba Rozsypala v Hořanech za 500 kop grošů míšenských. Jiříkovi koupil otec společně s Pavlem Hrozným ze Žher dne 13. června 1663 vejjezdní grunt se 2 lány od Václava Pinkasa ve Žherách za 520 kop grošů míš. (Nynější čp. 2.) Jiřík se oženil s Lidmilou, dcerou Pavla Hroznýho, gruntovníka ze Žher, a nastoupili na grunt ve Žherách.

Sedmá rodina

Kvapil Jiřík (II.), gruntovník a později rychtář žherský, narodil se asi roku 1642 v Hořanech jako syn Kvapila Matěje I. Nastoupil na grunt v Žherách č. 2, koupený od Václ. Pinkase. Z manželství narodilo se mu 9 dětí. Zemřel 1714, jsa stár 72 leta. Manželka jeho Ludmila zemřela r. 1718 ve věku 74 let.

U rodiny sedmé nejstarší syn František se oženil s Magdalenou, dcerou Václava Koželského ze vsi Hořan. Narodily se mu ve Žherách tři děti. Rodiče nemohli Františkovi grunt svůj postoupiti, že by to bylo na úkor ostatních dětí, proto mu koupili r. 1692 grunt v Plaňanech od Tomáše Strnada ve výměře 112 a půl korce; jest to nynější statek čp. 61. Rodina Kvapilova držela tento grunt až do roku 1774, tedy 82 let; ten rok prodala jej V. Tůmovi.

Osmá rodina

Pavel Hrozný, o kterém jest v sedmé rodině zmínka, vystudoval ve Vídni a soudil se pak s lichtenšteinskou správou o grunt ve Žherách. Vyhrál tuto při a dostal náhradou dvůr Žherský čp. 5, od kterého část pozemků přidělili ke dvoru Skramnickému a zůstalo 187 korců pozemků. Dvůr připsán byl Anně, nejstarší dceři po Martinovi Hrozném, která pak provdala se za Jana Kvapila, syna Jiříka Kvapila. Jan jest pradědečkem Josefa Kvapila, který se přiženil roku 1798 na grunt čp. 13 do Mochova.

Hlavou této osmé rodiny byl Kvapil Jan (II.), majitel dvora Žherského. Oddán byl dne 18. I. 1692 s Annou, dcerou Martina Hrozného. Z jejich manželství narodilo se 8 dětí.

Devátá rodina

Hlavou této rodiny byl Kvapil Jiřík (III.), majitel býv. dvora č. 5 a gruntu čp. 2 narodil se 1. ledna 1698 ve Žherách, syn Kvapila Jana II. a Anny, rozené Hrozné. Oddán byl r. 1731 s Ludmilou, dcerou Vojtěcha Horela, gruntovníka v Plaňanech. Měli 3 děti. Kvapil Jiřík III. zemřel 10. pros. 1738, jsa stár 40 let. Vdova provdala se za Jiříka Čermáka, souseda z Peček Podblatných. Hospodařili ve Žherách. Když syn Jakub dospěl, odevzdali mu dvůr, nyní č. 5, a sami hospodařili na gruntě čp. 2.

Desátá rodina

Kvapil Jakub (II.) byl hlavou této rodiny a majitel dvora čp. 5; narodil se r. 1738 ve Žherách jako syn Kvapila Jiříka (III.) a Ludmily Horelové z Plaňan. Oddán byl dne 4/2 1762 s Barborou, dcerou Jana Boháčka, gruntovníka z Vrbčan. Z jejich manželství narodilo se 11. dětí: Jan, nejstarší syn, oženil se s Ludmilou, dcerou Václava Nováka, gruntovníka z Křenic, panství Ouřinovské. Obdržel od své matky dvorský grunt čp. 5 ve Žherách. Měl 10 dětí. Matka koupila pak od svého švagra Jana Váni grunt čp. 1. ve Žherách, do kterého přesídlila a tam hospodařila. Syn Jakub (III.) obdržel od své matky tento grunt. Syn Josef oženil se s Kateřinou, dcerou Jana Světa, rolníka v Horních Chabrech, vdovou to po Václavu Monzetovi, gruntovníku v Mochově čp. 13, a tam hospodařil, založiv rod Kvapilův v Mochově a stal se hlavou rodiny 11.

Jeden z dalších synů Florián Kvapil, byl šafářem v Černíkách, dostal se na Moravu a založil četný rod, který se pak dostal zpátky do Čech do okolí Doksan. Potomci toho rodu jsou v Mochově Frant. Kvapil, maj. zbytkového statku, a Josef Kvapil, plukovník a pobočník ministra nár. obrany; jejich otec byl též šafářem u knížete Lobkovice v Beřkovicích.

Kvapil Jan postoupil dvůr č. 5. v Žherách svému nejstaršímu synu Matějovi, který se oženil s Barborou, dcerou Matěje Hrachoviny, souseda ze Štolmíře. Z jejich manželství narodilo se 6 dětí.

Kvapil Matěj postoupil dvorský grunt čp. 5. ve Žherách synu Janu, který se oženil s Marií, dcerou Jana Prokůpka, gruntovníka z Hloubětína u Prahy. Měli 3 děti. Z nich dcera Růžena provdala se za Frant. Kašpara, poštm. z Poříčan, a obdržela po zemřelém svém otci grunt čp. 5. a hostinec čp. 6 ve Žherách.

V roce 1925 koupil tento statek i s hospodou MUDr. Václav Libánský z Českého Brodu a postoupil polovici gruntu své sestře Marii Němečkové, která se svým manželem Frant. Němečkem na něm do dnes hospodaří.

Kvapil Jan, otec Růženy Kašparové, zemřel 25/5 1884 v 60 letech.

mto jméno Kvapilovo z tohoto dvorského gruntu č. 5 a z krčmy č. 6 se uzavírá.

Byla na tom gruntě rodina Kvapilova plných 194 let.

Na grunt čp. 1 ve Žherách nastoupil Jakub III., syn Jakuba Kvapila II. a Barbory Boháčkové z Vrbčan. Oženil se r. 1795 s Kateřinou dcerou Frant. Nováka, gruntovníka v Přistoupimi. Měli 14 dětí. Kvapil Jakub III. postoupil grunt svému synu Václavu, nar. r. 1800, který se r. 1827 oženil s Annou, dcerou Matěje Novotného, gruntovníka z Poříčan. Z jejich manželství narodili se synové Josef r. 1829, Jan r. 1836, Václav r. 1847 a František 16/2 1855. Tento syn František byl ředitelem Národního musea pražského, spisovatelem a pěstoval českopolské styky; zemřel dne 19. IX. 1925, jsa stár 70 let.

Na grunt čp. 1 v Žherách nastoupil Kvapil Václav, nar. r. 1847. Oženil se s Marií [správně Barborou - pozn. kronikáře], dcerou Josefa Hladíka, gruntovníka z Přišimas. Měli dcery: Marii, která zemřela v 18 letech, a Boženu, která se roku 1899 provdala za pana Bohumila Fantu ze Sedlce u Nov. Benátek* a hospodaří dosud na gruntě čp. 1 ve Žherách. [* Fanta Bohumil, nar. 18. 7. 1877 v Sedlci č. 22, okres Mladá Boleslav, syn rolníka, oženil se 17. 11. 1900 v Praze s Boženou Kvapilovou, nar. 14. 7. 1880 v Žherách č. 1. Hospodařili v Žherách na ... ha vlastních a ... ha najatých polích. Fantová zemřela 21. 3. 1942, Fanta 12. 10. 1959 jako důchodce s měsíčním důchodem 190 Kčs. Výměnek - domek č. 18 - zdědila vnučka Helena Fantová. - Doplněno kronikářem.] Kvapil Václav zemřel 12. pros. 1908, jsa stár 61 let. Jím se jméno Kvapilovo z gruntu čp. 1 v Žherách uzavírá. Byla na tomto gruntě rodina Kvapilova plných 123 let.

Na gruntě Čermákovském č. 2 byla rodina Kvapilova nejdříve, a to od roku 1663 do roku 1839, tedy 176 let.

Na všech gruntech v Žherách byla rodina Kvapilova 245 let, v Hořanech 239 let, v Plaňanech 116 let, pokud známo, v Mochově 137 let, od r. 1798 do dnes.

V Žherách ze všech Kvapilů žijí ještě na domku čp. 12 manželé Karel a Božena Kvapilovi. (Poslední Kvapil Karel zemřel 15. 11. 1953 - doplněno kronikářem.)

Čermákova rodina byla v Žherách na čp. 2 od roku 1739–1909, tedy 170 let. Dnes jest majitelkou Marie Nováková, dcera, provdaná za Láďu Nováka, akad. malíře.

Jedenáctá rodina

V Mochově v letech 1790 byli usedlí na gruntech dva bratři Bonzetové; otec jejich se podepisoval Monzet. Starší bratr Martin držel grunt čp. 20 (nyní 35). Mladší bratr Václav držel grunt čp. 13 (nyní čp. 43); byl rozený roku 1768 a oženil se r. 1793 s Kateřinou, dcerou Jana Světa gruntovníka z Chaber. Zemřel 13. března 1798 na nemoc zimnici. Leopold Rosa, soused ze Lstiboře, tchán Martina Bonzeta, staral se o to, aby mladé hezké vdově Kateřině Bonzetové, které bylo teprve 23 let, vyhledal hodného a z dobré rodiny ženicha. Našel ve Žherách Josefa Kvapila, zdravého, hezkého mladíka 24letého, z dobré rodiny. Závada žádná nebyla, proto svatba se dlouho neprotahovala a již v úterý 21. VI. r. 1798 byli spolu oddáni v Mochově. Narodilo se jim 8 dětí. Syn Václav obdržel rodný grunt čp. 43.

Dvanáctá rodina

Hlava této rodiny byl Kvapil Václav, gruntovník v Mochově čp. 43, a pak v Kozovazech čp. 11, narodil se r. 1803, jako syn Josefa Kvapila a Kateřiny Světové z Chaber. Oženil se s Veronikou, dcerou Josefa Malíka, souseda ze Žher čp. 16. Ženichovi 31 roků, nevěstě 17. Měli 14 dětí.

Třináctá rodina

Hlavou rodiny byl František (I.), syn Kvapila Václava (II.); narodil se r. 1839 v Mochově čp. 43, matka jeho byla Veronika, roz. Malíková ze Žher. Oženil se s Annou, dcerou Václava Kubína, gruntovníka ve Starém Vestci čp. 29. Měli 8 dětí.

Kvapil František (I.), oženil se po druhé r. 1881 s Annou Novotnou, 26letou, dcerou Frant. a Marie Novotných, majitelů hostince a hospodářství čp. 1 v Káraném. Koupili společně hospodářství čp. 8 v Mochově od Václava Chrousta z Břežan. Z jejich manželství narodily se 4 děti. Kvapil František (I.) zemřel 1890 a odkázal grunt č. 43 synu z prvního manželství Františku Bedřichovi a grunt čp. 8 druhé manželce Anně, roz. Novotné, jež odkázala grunt čp. 8 synu Bohumilovi, tehdy v legiích v Rusku.

Čtrnáctá rodina

Hlavou této rodiny jest František Bedřich, pisatel těchto zápisů, syn Františka (I.) a Anny, roz. Kubínové ze St. Vestce; narodil se v Mochově 2. července 1897. Bývalý starosta Mochova a kontrolor hosp. záložny. Rodný grunt obdržel odkazem zemřelého otce roku 1890 a jako nezletilý měl poručníka Antonína Kvapila z Kozovar, který také na gruntě do roku 1897 hospodařil. Od roku 1897 hospodařil 17letý František Bedřich sám se sestrou Antonií pod dozorem nového poručníka Františka Kvapila z Mochova čp. 4. Oženil se s Annou, dcerou Antonína Koláře, obchodníka z Nymburka. Hospodaří spolu dodnes. Z jejich manželství narodilo se 5 dětí.

Patnáctá rodina

Hlavou této rodiny jest Bohumil, syn Františka I. a Anny, rozené Novotné z Káraného; narodil se 15. II. 1889 v Mochově. Dlouholetý náčelník Sokola a legionář. Obdržel rodiči koupený grunt čp. 8 v Mochově. Oženil se s dcerou Josefa Medřického, gruntovníka z Chomutovic a hospodaří dodnes. Z jejich manželství narodily se 3 děti.

Další strana.