Obecní kroniky

Pamětní kniha obce Klučova

Díl III. založený roku 1951


Obsah
Věc Stránky
Titulní strana  1 
Nové archeologické objevy v Klučově  3 
Vyložení plánu o technické úpravě půdy  7 
Vyměřování a rozdělování půdy 13
Požár stodoly státního statku 14
Žňové práce 1951 16
JZD se usneslo na třetím typu 17
Úroda a počasí v podzimku 1951 18
Práce vesnického učitele 19
Nová úprava vázaného zásobování 20
Odprodej obecního stavebního místa 21
Tajemníci na vesnicích 22
Plánovaný stav hospodářského zvířectva pro r. 1952 25
Kontingent masa na rok 1952, Zpráva matrikáře za rok 1951, Zpráva vyživovacího referenta za r. 1952 26
Zpráva osvětového a školského referenta za rok 1952 27
Schůze osvětové komise, Neštěstí na státní dráze 28
Hradiště v Klučově 30
Archeologické vykopávky v Klučově 34, 38
Zajištění žňových prací roku 1955, O práci v JZD v Klučově 36
Příděl pozemků 37
Matrika v Klučově 39
Škola v Klučově 40, 61, 85, 95, 140, 179
Složky Místního národního výboru v Klučově 41
Zpráva kulturní a jiné osvětové práce v Klučově 42
Jednotné zemědělské družstvo v Klučově 43
Něco o Klučovu 44
Odevzdání pamětních knih 25/11 1956 46
Rok 1956, Nový kronikář, Počasí, JZD 47
Stavby v obci, Kulturní život v obci 48
Lidová knihovna, Z národní školy, ČSM, ČSČK 49
DSO Sokol, Hasičská jednota, Události v Maďarsku 50
Počet obyvatel r. 1956 51
Rok 1957, Politické události, Volby do MNV 52
Vítězný únor, Květnové oslavy, 1. máj, Oslavy vítězství nad fašistickými okupanty 53
Zasedání ÚV KSČ dne 13. a 14. června 1957, Dopis k celostátní diskusi 54
40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce 55
Vypuštění umělé družice v Sovětském svazu, Atomový ledoborec 56
Úmrtí presidenta republiky Antonína Zápotockého 57
Volba nového presidenta, Moskevská deklarace a Manifest míru 58
Kulturní a osvětová činnost v naší obci 59
Lidová knihovna (49, 60, 79, 96, 106, 129, 141, 175, 180, 191, 205, 216, 254, 286, 324) 60
Místní časopis, Z práce MNV, Národní škola, Návštěva ze Sovětského svazu 61
Zákl. organisace KSČ, Povětrnostní záznamy, JZD 62
Plnění dodávek JZD, Zápisy o činnosti organisací, Sokol 63
Požární jednota, Sdružení rodičů a přátel školy, Lidová myslivecká společnost 64
Výbor žen při MNV 65
Jednota, Zrušení hostince, Životní a kulturní úroveň obyvatelstva 68
Archeologický průzkum, Farma státního statku 69
Výdělky na farmě, Sklizeň, Selata 70
Dojivost krav (farma ČsSS) 71
Výsledky hospodaření v JZD 72
Svazarm, Skupina ČSM, Počet obyvatelstva v obci, Středisko STS 73
1958. Zápis učitelky Marie Poljubinové z Frunze, Kirgizská repub. (SSSR), která navštívila s výpravou turistů Klučov 21. 8. 1958, Politické události 74
XI. sjezd KSČ 76
III. sjezd ČSM 77
Návštěva sovětských turistů 78
Změny v MNV, Kulturně osvětová činnost v obci 79
Zápis o práci JZD, Sokol 80
Doplněk k dějinám obce: Klučov, panství Kostelec n. Č. l., kraj Kouřim 82
Výbor Národní fronty, Spotřební družstvo Jednota, Požární jednota 84
Národní škola, Lidová myslivecká společnost, Sdružení rodičů a přátel školy, Počet obyvatelstva, Farma státního statku 85
Rok 1959: Události mezinárodní a jejich odezva v naší obci, Vypuštění rakety na měsíc 87
Události domácí, Sjezd JZD, Sjezd socialistické kultury, Reorganisace krajů, okresů a spojení obcí, Počasí v r. 1959 88
Nový sad, Polní zvěř, Zápis o JZD, Hektarové výnosy 89
Hospodářské zvířectvo, Stroje, Převzetí farmy státního statku, Noví členové JZD 90
Hospodářsko technická úprava půdy, Hospodaření zemědělské technické školy v Liblicích, Kádrové obsazení JZD, Oprava silnice 91
Zlepšení vzhledu obce 92
Stavby a opravy, Demolice strážního domku ČSD, Sloučení obcí a JZD, Spotřební družstvo Jednota 93
Zlepšování životní úrovně obyvatelstva, Osobní auta, Motocykly, Televizory 94
Příprava obyvatelstva v CO, Sdružení rodičů a přátel školy, Škola, Lidová myslivecká společnost 95
Osvětová činnost, Lidová knihovna 96
Soutěž knihoven, Spotřeba masa, Opravářské středisko při MNV, Vesnická organizace KSČ, Tělovýchovná jednota Sokol 97
MNV v Klučově, Pohyb obyvatelstva 98
Doplněk k zápisu o VO KSČ 99
Rok 1960, Zahraniční události, Domácí události 100
Volby do národního výboru 101
Změna pošt. úř., Vyznamenání některých pracovníků v obci, Počasí a přírodní zajímavosti 104
Zrušení matričního úřadu, Oprava trati, Plynovod, Dokončení výsadby družstevní třešňovky, Park na návsi, Oprava budovy MNV, Osvětová činnost 105
Lidová knihovna, Jednota, Škola, Z činnosti MNV, VO KSČ 106
Výbor Národní fronty, JZD 107
O práci JZD 108
Požární jednota, Mlýn v Klučově 109
Výbor žen při MNV, Jednota 110
Změna pošt. úřadu, Z činnosti místního kina, Záznam o práci těl. org. Sokol 111
Pohyb obyvatelstva 113
Rok 1961. Počasí, Politické události a mezinárodní události, Volby soudců, Z činnosti vesnické organizace KSČ, Z práce JZD 114
Rostlinná výroba, Živočišná výroba 115
MNV 116
Kulturně osvětová činnost 117
Místní kino, Jednota LSD, Z činnosti Požární jednoty 118
Škola a učitelé, Události v Berlíně a nákupní horečka v naší obci 119
Majetek obce k 31. 12. 1961 120
Z činnosti tělovýchovné jednoty Sokol, Skupina ČSM, Výbor žen při MNV 121
Skupina ČSČK 122
Rok 1962. Kronikář, Obyvatelstvo, Hospodářský život 123
Doprava a spoje, Obchod 126
Masové organizace: ČSM, SČSP, Výbor žen, ČSPO, Sokol, Veřejné podniky a manifestace 127
Výstavba obce, Hmotná úroveň obyvatelů 128
Kulturní poměry, Škola, Osvětová beseda, Místní lidová knihovna, Kino, Počasí 129
Rok 1963. Obyvatelstvo, Mlýn 131
JZD 132
Doprava a spoje 134
Obchod, Politický a veřejný život 135
Činnost VO KSČ, Sokol, ČSM, SČSP 136
SRPŠ, Pionýrská organizace 137
Veřejné podniky a manifestace 138
Přehled kulturních podniků 1963 139
Výstavba obce, Hmotná úroveň obyvatelů, Hostinec, Kulturní poměry, Škola 140
Osvětová beseda, Místní lidová knihovna 141
Civilní obrana, Počasí 142
Rok 1964. Obyvatelé 144
Průmysl, Zemědělství, Rostlin. živočiš. výroba 145
Doprava a spoje, Obchod 148
Politický a veřejný život, Volby, MNV 149
Činnost VO KSČ 150
Činnost masových organizací 151
Veřejné podniky a manifestace 153
Výstavba obce, Hmotná úroveň obyvatel 157
Kulturní poměry 158
Počasí, Nález hrobu 159
Rok 1965. Obyvatelstvo, Hospodářský život 161
Zemědělství 162
Doprava a spoje 163
Obchod, Politický a veřejný život 164
Výbor žen, Sbor pro občanské záležitosti, Komise MNV 165
Důchody, Komise školská, kulturní a pro obchod 166
Komise pro výstavbu a MH, Příjem MNV 167
Vydání MNV 168
Činnost KSČ, Masové organizace 169
Veřejné podniky a manifestace 170
Výstavba obce 173
Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva, Kulturní poměry 174
Kulturní a osvětová zařízení, Družstevní klub 175
Počasí, Myxomatosa 176
Rok 1966. Kronikář, Obyvatelstvo 177
MNV, Komise zemědělská 178
Komise školská, kulturní a pro obchod, Škola 179
Místní lidová knihovna, Sbor pro občanské záležitosti, Komise sociální a zdravotní 180
Komise pro výstavbu, Celoobecní závazek 181
Komise finanční 182
Komise pro ochranu veřejného pořádku, Výbor žen, Občanský výbor 184
KSČ, JZD 185
Obchod, Pohostinství 186
Míchárna krmiv, Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva 187
Rok 1967. Počasí, Obyvatelstvo 188
Doprava, MNV 189
Rada MNV, Zemědělská komise, Školská a kulturní komise 190
Lidová knihovna, Komise pro výstavbu, Výstavba obce 191
Zemědělství 192
Sběr, Komise zdravotně-sociální a bytová, Důchody, Komise finanční 193
Rozpočet MNV, Jan Sahulka - čestné uznání 194
Obyvatelstvo, Škola, KSČ 195
Společenské organizace: ČSPO, ČSM, ČsSŽ, T. J. Sokol, ČSČK 196
SRPŠ, SČSP, SCHDHZ, Myslivecké sdružení, JZD 197
Výstavba JZD 199
Rok 1968. Politická situace ve státě 201
Federativní uspořádání ČSSR, Vybudování povrchové kanalizace 202
Vydláždění chodníků betonovými dlaždicemi, Zemědělství, Komise školská, kulturní a pro obchod 203
Komise sociální a zdravotní 204
Rozpočet MNV, Lidová knihovna, Škola 205
KSČ, Společenské organizace, JZD, Počasí 206
Obyvatelstvo 207
Volby, Oslava 50. výročí čsl. samostatnosti, Pamětní medaile 208
Vzorná obec 210
Rok 1969. Politická situace ve státě, KSČ v obci, MNV, rada, komise 211
Plnění celoobecního závazku 212
Úprava rodinných domků 213
Komise pro výstavbu, školská a kulturní, zdravotní a sociální, finanční 214
Rozpočet MNV 215
Lidová knihovna, Komise veřejného pořádku, KSČ, Škola - SRPŠ, ČsSŽ 216
ČSPO, ČSČK, Sokol, DV Jednoty, Obchod 217
Výstavba JZD 219
Obyvatelstvo 219
Počasí 221
Rok 1970. Politická situace ve státě 222
Důchodci a důchody, Komise finanční, veřejného pořádku 224
Občanský výbor, KSČ, Škola 225
Skořepa Karel - vyznamenání 226
JZD 227
SCHDZ (Svaz chovatelů), Myslivecké sdružení 229
Rozpočet MNV 230
Oslavy, V. I. Lenin - 100. výr. narození, 25. výročí osvobození 232
Sčítání lidu, domů a bytů, Stav obyvatel 233
Počasí, Z historie obce: Klučovské vinařství 235
Rok 1971 237
Důchody 239
Komise pro ochranu veřejného pořádku, Plnění celoobecního závazku 240
Kulturní výchovná činnost 241
Rozpočet MNV 242
Příprava voleb 244
Návštěva dechové hudby Valaška 246
Volební program, Volební komise 248
Obvodní volební komise pro volby do ONV 249
Účast občanů na volbách 250
Složení rady MNV a komisí MNV 251
Předseda MNV Jan Sahulka - pamětní medaile 252
Výbor NF, Zemědělství - JZD 253
Předseda JZD Alois Štamberský - pamětní medaile, Škola 254
Obyvatelstvo 256
Počasí, Požár v Klučově 257
Sloučení JZD Klučov-Skramníky 258
Rok 1972, KSČ, MNV 259
Mateřská škola 260
Občanský výbor 261
Ústřední topení, Plnění celoobecního závazku 262
Koncert dechové hudby “Valaška”, Zvelebení životního prostředí 263
Důchody, Majetek MNV, Rozpočet MNV 264
Návštěva orchestru Májovák 266
JZD, Škola 267
Kádrové obsazení JZD, SSM 269
Sbor pro občanské záležitosti, Místní požární sbor, Sokol 270
ČsSŽ, SCHDZ 271
Obchod, Doprava 272
Poštovní směrovací čísla, Poštovní středisko, Oslava VŘSR - 55. výr., otevření MŠ 273
Čestné uznání MNV za práci na MŠ, Besedy s mládeží 274
Obyvatelstvo 275
Počasí 276
Rok 1973, MNV, komise, Občanský výbor, Sbor pro občanské záležitosti 277
KSČ, Sloučení MNV Skramníky s MNV Klučov 278
Složení komisí MNV po sloučení se Skramníky 279
Plnění celoobecního závazku 280
Rozpočet MNV 282
Školy: mateřská škola, ZDŠ v Klučově 284
SRPŠ, ZDŠ v Bylanech, ZDŠ Skramníky, KSČ, SSM v Klučově, Lstiboři 285
Místní lidová knihovna, Sokol, SCHDZ, SPO, ČSČK 286
JZD, Kooperace JZD 287
Slintavka - kulhavka, ČSŽ 289
Školní kuchyň a jídelna, Školní družina, Oslavy a slavnostní schůze 290
Vyznamenání, XI. Kmochův Kolín - “Májovák” v Klučově 291
První máj, 28. výročí osvobození ČSR, VŘSR - Československo-sovětská smlouva, Prodejna Jednoty ve Lstiboři 292
Usnesení ÚV KSČ k práci s mládeží, Adaptace sokolovny - nový kulturní dům 293
Obyvatelstvo 294
Sbor pro občanské záležitosti, Počasí 295
1945 - 1975 Den vítězství 298
Budování socialismu 299
Sokolovna, Čekárna 300
Založení JZD 301
JZD dnes 302
Požární zbrojnice, Kino, Zemědělský útulek, Nová silnice, Míchárna krmiv, Bezprašné vozovky 304
Koupaliště 305
Mateřská škola, Školní jídelna, družina 306
Kulturní život, Budoucnost 307
Rok 1974. KSČ 313
Rada MNV, Občanské výbory, Beseda s občany cikánského původu 314
Uzavření školy ve Skramníkách, Směny NF, Důvěrníci péče o mládež 315
XII. Kmochův Kolín 316
Oslavy Dne vítězství 317
Branná příprava obyvatel, Výstavba a zvelebení obce 318
Kulturní dům v Klučově 319
Rozpočet MNV 320
Majetek MNV, Sbor pro občanské záležitosti 321
Sociální péče, Veřejné osvětlení, Skládka odpadků, Mateřská škola 322
ZDŠ Skramníky, ZDŠ v Klučově 323
Školní jídelna, Pionýrská organizace, Obecní knihovna v Klučově 324
Místní požární sbory, SCHDZ, Myslivecké sdružení 325
ČSČK, Prodejny Jednoty, Pohostinství 326
JZD 327
Obyvatelstvo 329
Počasí, Archeologické objevy v Klučově 331
Rok 1975 334
KSČ, MNV 335
Veřejné schůze KSČ - MN - NF, Vyznamenání k 30. výročí osvobození 336