Obecní kroniky

Kronika obce Klučov

založena r. 1922, období 1250 - 1785

Obsah
Věc Stránky
Část geologická 1-2
Část předhistorická 2-4
Páni z Klučova nejstarší 4-5
Olbramoviči 5-6
Páni z Dražic a Lstiboře
Slavatové z Chlumu a Košumburka
Páni ze Smiřic 6-9
Albrecht z Valdštýna 10
Lichtensteinové 10-13
Výpisy z Česko-Brodského archivu od roku 1441–1571 14-16
Přesuny majetku gruntovního od roku 1558–1571 17-18
Smiřických registra správní panství Černý-Kosteleckého r. 1562 18-21
Výpis ze starých kníh Českobrodských 1558–1573 21-22
Doba pobělohorská 22
Rychta Klučovská 1637 23
Matriky Českobrodské 1635–1652 23-24
Válka 30letá 24-30
Soupis majetku selského “Roly ourodný” r. 1655 30-31
Popis Zámku Klučovského r. 1676 32-37
Mlýn 46-48
Kovárna 49
Vinice malá (nyní čís. 23) 49-50
Vinice velká 50-51
Ves Klučov 52-59
Případnosti obecní 55
Rybník velký 56-57
Rybník plodový 57
Matriky: Abecední seznam obyvatelů od r. 1664–1720 93-97
Svatební matriky Skramnické a Poříčanské od roku 1664–1720 98-103
Pohled na Klučov 1670 104
Katastr “Teresiánský” r. 1713. Názvy poloh a výměra, majitelé. 105-109
Dvůr Klučov r. 1713 110-111
Robota 111-120
Majitelové gruntů a chalup od roku 1558–1785 (na stránce další) 
Dvůr Klučov r. 1713
110-111
Záznam z Brodského archivu 1711–1779 120-121
Další matriky z 1715–1770 121-133
Kníha purkrechtní od r. 1702–1785 133-182, 184-190
Rekalkulace Teresiánského katastru zpět dle domovních čísel. 
Majitelové, výměra z r. 1757
191