Obecní kroniky
Kronika Klučov 1922 Strana 22 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

R. 1558 Hanuš Korbelář z Č. Brodu byl dlužen 100 kop m. šafáři klučovskému Šimonu Štychovi.

R. 1559 Kozel z Klučova poznamenán jako dlužník brodského Jana Vodičky.

R. 1573 Šafář z Klučova pro 1 1/2 kopy míš. činí přípověď na statek řezníka Václava Těžkého.

Doba pobělohorská1)

Do doby bělohorské bitvy bylo v Čechách poměrně dobře; národ se zotavil již ze škod způsobených domácími boji a častým vpádem nepřátelů v husitské válce. Taktéž panování národního našeho krále Jiřího zahojilo mnohé rány. Roboty a poddanství nebyly v té krutosti nelidské jak po bitvě na Bílé Hoře. Páni ze Smiřic, vysoce vzdělaní a lidští, hleděli poddaným ve všem uleviti, hlavně roboty byly pramalé. Důkaz toho nařízení pána Jaroslava I. z r. 1563.

Však později za Lichtensteinských zavládlo utrpení následkem vydírání a mučení lidu a ani sama vláda nemohla při dobré vůli lidu pomoci. Lid utíkal ze statků, byl však do nich násilím znovu uváděn a trestán. Jak bylo zle, dokazuje zápis z r. 1637, z něhož vidíme, že usedlí se úplně vyměnili a vidíme, že ani potahy neměli. Více usedlostí bylo rozbořených a spálených, jak v pozdějších záznamech shledáme. Také je jisto, že lid bez půdy chyběl; uvádí se v literatuře, že málokterý sedlák měl čeledína.

_____________________________

1) Žalud, “Česká vesnice”, atd.

Další strana.