Obecní kroniky
Kronika Klučov 1922 Strana 23 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

Rychta klučovská

Ve “vyznamenání,” jež r. 1637 vydal hejtman černokosteleckého panství, Přech Svatkovský, byla správa obcí rozdělena na 9 rycht: kosteleckou, tuchorazskou, vrbčanskou, klučovskou, vyžlovskou, mukařovskou, skalickou, komoreckou a brodskou.

K rychtě klučovské náležely vsi: Klučov, Poříčany, Hořany, Bylany a Lstiboř, summa v rychtě klučovské 9 1/2 potahův a osedlých 65.

Ve vsi Klučově: Jiřík Horák (č. 19), Vavřinec Červenej (č. 17) (měl valacha), Adam Šalanej (č. 15), Jiřík Starej (č. 14), Jan Ptáček (č. 12), Jan Šafařík (č. 11), Jiřík Dvořák (č. 7), Jan Řezáč (č. 6), Kryštof Chouř (nebylo možno zjistiti) (valacha 1), Dorota Komínková (č. 18) (kobylu 1,) Mandalena Potýtková (č. 13). [Čísla za jménem jsou čísla nynější.] Summa potahy 2 a osedlých 13. Ve všech jmenovaných rychtách potahů 112, a osedlých 519.

Z této doby jsou zachované matriky v Českém Brodě1) a poněvadž zápisů z naší obce není mnoho, uvádím je na tomto místě:

2. května 1635 křtěna Dorota Tomáše Holárka a Anny, kmotry taktéž z Klučova: Dorota, šafářka ze dvora a Lidmila Řezačka.

2. ledna 1636: Jan Jana šafáře a Salominy. Kmotři Václav, mlynář limuzský a Dorota, kovářka v Klučově.

21. května 1636: Jan Matěje Malýho, podruha a Anny. Kmotři: Jiří Ovčák, Jan, syn Fílů a Dorna, kovářka.

_____________________________

1) Jsou to matriky, jedny z nejstarších v Čechách. V tomto čase bylo málo kněží, takže časem fary byly bez kněží. Fara skramnická měla jeden čas i Štolmíř. Dále viz kostel a fara v Poříčanech.

 

Další strana.