Obecní kroniky

Pamětní kniha obce Lstiboř


Obsah
Věc Stránky
Kronikář  1 
Historie obce, Velikost obce  2 
Historie školy ve Lstiboři  3 
Úprava návsi  4 
Sčítání lidu a čísel popisných, Pomník obětem svět. války  5 
1930  6 
T. G. Masaryk  7 
Nová lávka 11
Sčítání lidu 1930 12
Seznam čísel popisných a jejich majitelů v r. 1935 13
Živelní pohromy 15
Počasí na jaře, Požár 16
Tabulka srážek za rok 1935 17
Oprava cesty, Oprava schodů ke kostelu, Oprava okresní silnice 18
Volby do obecního zastupitelstva v r. 1927, Volby v obci do Nár. shromáždění 19
1936. Prohloubení řečiště pod mostem, Nynější zaměstnání obyvatelstva 22
Řemesla 23
Včelařství, Telefonní stanice 24
Autobus, Poštovna, Spolky 25
Vojáci do manévrů 26
Počasí 27
Požár, Zemřelí v obci, Obecní zastupitelstvo v r. 1936 dle volby z roku 1931 28
Počet hospodářského zvířectva 31
Silnice 32
Volby do Národního shromáždění v r. 1920, 1925 a 1929. Hřbitov 33
1937. Úprava návsi 36
Oslavy památných dní, Úmrtí p. presidenta Osvoboditele 37
Počasí 39
Tabulka srážek v r. 1937, Změny držeb 40
Odvody, Škola, Místní školní rada 41
Narození, Sňatky bez č.
Úmrtí, Civilní protiletecká obrana, Zábavy, Krádež v kostele bez č.
Nový zvon 42
Rok 1938. Počasí 43
Srážky vodní 44
Přírodní úkaz, Hospodářství, Škůdci 45
Úroda, Odvody koní 46
Slintavka, kulhavka 47
Přistěhovalí 48
Domovské právo, Narození, Úmrtí, Sňatky 49
Odvody branců, X. Sokolský slet, Kulturní podniky 50
Vysazování stromků, Politické události 51
Samaritánský kurs, CPO 52
Obecní volby 55
Osudné dni 57
Mobilisace 60
Okupace, II. vláda Syrového 63
President JUDr. Emil Hácha 64
Evakuace, Postoj národa 65
Zákonná opatření 66
Osudný rok 1939 67
Počasí, Vichřice 68
Srážky vodní, Pohromy, Hospodářství 70
Úroda 71
Výmlat, Škůdci, Ovoce 72
Domácí zvířectvo 73
Pracovní síly, Studenti 74
Narození, Úmrtí, Sňatky 76
Podniky kulturní, Vysazování stromů, Biřmování 77
Pan Arcibiskup při uvítání 79
Politické události 80
Odtržení Slovenska, Podkarpatská Rus 83
Protektorát 84
Obsazení vojskem 85
Péče sociální služby německé národně socialistic. strany v Protektorátu 88
Dar národní pomoci 91
Jazykové nařízení, Vládní vojsko 92
Polsko, Rusko 93
Zrušení jízdy auty, poštovna, Obrna 94
Potravinové lístky, Propaganda 95
Vysoké školy 96
Finsko 97
Knihovny, Oslavy, vlajky 98
1940. Domácí poměry 100
1941. Válka Sovětský svaz-Německo 101
1942. Smrt Heidricha 103
1943. Bitva u Stalingradu, Nástup naší armády 106
Popravy v Kobyliské třelnici v Praze 107
1944. 108
1945. 110
1946. 114
1947. 115
1948. 116
1949. 118
1950. 120
1951. 121
1952. 122
1953. 123
1954. 125
1955. 126
1956. 127
1957. 128
1958. 129
1959. 130
1960. 131
1961. 132
1962. 133
1963. 134
1964. 135
1965. 136
1966. 137
1967. 138
1968. 139
1969. 142
1970. 144
1971. 145
1972. 147
1973. 148
Akce “Z” ve Lstiboři 150
1974. 154
1975. 155
1976. 160
1977. Vítání malých občánků, Svatby 161
1978. Narození, Svatby 163
1979. foto Jednoty 165