Obecní kroniky
Kronika Klučov 1922 Strana 19 Obsah této kroniky
Předchozí strana Další strana
Jdi na stranu: 

klučovské s příslušenstvím.

Tvrz Klučov: Item při též tvrzi jest dvuor poplužní, k kterémužto dvoru jest dědin vorných za 15 lánuov. A osívá jse na týchž dědinách na podzim toto: Pšenice korcuov 1 sto 80, žita 40 korcuov. A z jara se osívá ječmene 30, ovsa 180, hrachu 6, semence 5 korcuov. Item k nadepsanému dvoru jest luk a pastvin za 3 lány. Na kterýchžto lukách každého roku se sena nahrabati může 100 vozňov. A votavy okolo 30 voznov. Zahradní věci k potřebám dvoru, ty se na nadepsaných dědinách u téhož dvoru usevají.

Při témž dvoře jsou dvě štěpnice, jedna jest při samém dvoře a druhá při vinici, z kterýchžto štěpnic časem ovoce spotřebu bejvá. Při též tvrzi a dvoru jsou nyní dvě vinice, jedna stará (malá) a druhá v nově vysazená (velká), při níž pres též nově vystavený jest.

Takéž při též tvrzi a dvoře jest mlejn v nově vystavěný, s čtyřmi koly moučnými a pátý stupní, v kterýmžto mlejně mlynář jse náchlební (na deputát) chová a vejmelného každý tejden rovnajíc tejden k týhodni, se schází okolo 3 strychů a někdy i víc, jak mnoho meliva jest.

Item v témž mlejně může se každého roku vykrmiti vepřuov 24. Item při též tvrzi a dvoru jsou haltýře, do kterýchž se ryby k potřebám svozují a vsazují. - Item při též tvrzi a dvoru jest potok, kterejž od Brodu teče na mlejn nadepsaný “Klučovský”, a potom k Sacky na

Další strana.