Obec Klučov
Klučov u Českého brodu
Klučov u Českého brodu
Lstiboř
,
Skramníky
,
Žhery

Plán činnosti kontrolního výboru obce Klučov

Plán činnosti kontrolního výboru obce Klučov pro rok 2008

1. kvartál 2008

 • kontrola činnosti pracovníků OÚ
 • kontrola kalkulace nákladů vyvážení odpadních vod a jejich platby od nájemníků obecních bytů včetně kontroly případných nedoplatků nájemného
 • vyžádání seznamu neplatičů - zaměření na poplatky za psy
 • plnění usnesení zastupitelstva
 

2. kvartál 2008

 • pravidelná roční kontrola automatů, dodržování vyhlášky a pravidel provozování
 • kontrola účtování a plateb poplatků za užívání veřejných prostor
 • kontrola projednávání požadavků občanů
 • plnění usnesení zastupitelstva
 

3. kvartál 2008

 • kontrola plnění rozpočtu
 • čerpání sbírky na opravu zvoničky
 • kontrola nákladů provozu vozidel a techniky v majetku obce
 • kontroly pracovníků obecního úřadu, správnost plnění pracovních úkolů, pracovní doby,…
 

4. kvartál 2008

 • kontrola hospodaření obce a majetku obce před inventurami, příprava inventur
 • kontrola výsledků auditu a jeho doporučení
 • kontrola dokončení výstavby MŠ a přestavby OÚ, vyúčtování nákladů. Kontrola projektové dokumentace a skutečného provedení včetně kvality provedených prací.

Plán činnosti kontrolního výboru obce Klučov pro rok 2007

1. kvartál 2007

Kontrola nemovitostí obce se zaměřením na čísla parcel, výměry a užívání polností ve vlastnictví obce. Vyžádání aktuálních výpisů z Katastru nemovitostí a kontrola map ve spolupráci s panem Maršálkem a panem Sochou. Výsledek kontroly bude sloužit také jako podklad pro připravované výběrové řízení na užívání obecních pozemků.

 
Dílčí kontroly v 1. kvartále 2007
 • kontrola zaplacených poplatků
 • vyžádání seznamu neplatičů
 • individuální řešení pohledávek s jednotlivými neplatiči
 • kontrola zveřejněných informací o poplatcích – zaměřená na odpady
 • kontrola smlouvy se společností NICOS a její plnění
 • kontrola výherních automatů a zaplacených poplatků
 

2. kvartál 2007

Kontrola dokončení výstavby sociálních bytů, formální správnosti vyúčtování dotace a předaných podkladů od zhotovitele. Kontrola projektové dokumentace a skutečného provedení včetně kvality provedených prací.

 

3. kvartál 2007

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva. Kontroly pracovníků obecního úřadu, správnost plnění pracovních úkolů, pracovní doby,….

 

4. kvartál 2007

Kontrola hospodaření obce a majetku obce před inventurami, příprava inventur. Kontrola výsledků auditu a jeho doporučení.


Řád činnosti kontrolního výboru obce Klučov

Článek I.
Úvod
 1. Kontrolní výbor zastupitelstva obce Klučov je zřízen v souladu se zákonem č. 2/2003 Sb. O obcích (obecní zřízení).
 2. Kontrolní výbor je složen z předsedy a členů výboru. Předsedou výboru je člen zastupitelstva, počet členů je lichý, pětičlenný.
 3. Kontrolní výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
 4. Kontrolní výbor se při provádění kontrolní činnosti a svých zasedáních řídí tímto kontrolním řádem, který upravuje práva a povinnosti jak kontrolujících, tak i kontrolovaných.
 
Článek II.
Obecná ustanovení
 1. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1 x za 3 měsíce (přibližně 14 dnů před termíny zasedání zastupitelstva obce). Zasedání kontrolního výboru svolává předseda kontrolního výboru a to formou, na které se dohodne kontrolní výbor na svém zasedání.
 2. Předseda kontrolního výboru je povinen svolat jednání kontrolního výboru do 10 dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 členů kontrolního výboru nebo zastupitelstvo obce. Nesvolá-li předseda jednání v termínu, učiní tak kterýkoliv člen kontrolního výboru .
 3. Zasedání kontrolního výboru řídí zpravidla předseda nebo jím pověřený člen kontrolního výboru.
 4. Zasedání kontrolního výboru lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Zasedání se kromě členů kontrolního výboru mohou na základě pozvání zúčastnit členové zastupitelstva popř. jiná veřejnost.
 5. Kontroly vykonává výbor jako celek nebo prostřednictvím jednotlivých členů nebo skupiny členů. Pověření k výkonu kontrolní činnosti v dané záležitosti pro jednotlivé členy stanovuje výbor svým rozhodnutím. Pověření může být jednorázové nebo trvalé.
 6. Člen kontrolního výboru je v rámci svého pověření zodpovědný kontrolnímu výboru za provádění dané kontrolní činnosti a za přípravu a předkládání kontrolní zprávy a jiných materiálů týkající se kontrolované oblasti.
 
Článek III.
Kontrolní činnost
 1. Kontrolní výbor kontroluje především plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a dodržování právních předpisů zastupitelstvem obce, ostatními výbory a obecním úřadem.
 2. Kontroluje činnost obce dle vlastního plánu kontrolní činnosti.
 3. V součinnosti s finančním výborem kontroluje dodržování zásad správného investování a údržby v rámci obce.
 4. Plní operativní úkoly v oblasti kontrolní činnosti dle požadavků zastupitelstva obce.
 5. Vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů a občanů a kontroluje realizace přijatých opatření.
 6. Navrhuje starostovi a Radě města opatření k celkovému zlepšování činnosti a života v obci.
 
Článek IV.
Postup při provádění kontroly
 1. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, přehled zjištěných nedostatků a písemný návrh opatření směřujících k jejich odstranění. Zápis z provedené kontroly podepisují všichni členové výboru provádějící kontrolu a zástupce kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o kontrole podepsat, vyznačí předseda výboru tuto skutečnost na kontrolním zápisu.
 2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjišťovat skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni kontrolovanému subjektu na požádání předložit.
 3. Kontrolující jsou povinni:
  1. šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob ( zák. č. 106)
  2. zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s přísl. právními předpisy
  3. zabezpečit řádnou ochranu případných odebraných materiálů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované osobě
  4. pořídit o výsledcích kontroly zápis a to do 14 dnů od provedení kontroly
  5. informovat zastupitelstvo a radu obce o kontrolních zjištěních a v případě jejich požadavku poskytnout podrobnější komentář
 4. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly, provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.
 
Článek V.
Závěrečná ustanovení
 1. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole.
 2. Kontrolní řád výborů - nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo obce schválilo řád kontrolního výboru usnesením ze dne 26. 2. 2007.

Ing. Zdeněk Cinegr - starosta

Ing. Jiří Miklín – předseda kontrolního výboru

Úřad

Mapa

Mapka

Svátek

Svátek má Filip

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Firmy v obci

firmy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ banner

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obec Klučov

O naší obci


Kde nás najdete