Klučov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Poplatek za odpady

Každý občan, který je v obci Klučov, Lstiboř, Skramníky nebo Žhery přihlášen k trvalému pobytu nebo který vlastní v obcích rekreační stavbu nebo nemovitost, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je povinen zaplatit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek). Poplatek se platí na obecním úřadě nebo na účet obce a je splatný jednorázově do 31. 3. nebo ve dvou splátkách nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. daného roku.

- dle vyhlášky č. 2/2021 Obecně závazná vyhláška obce Klučov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za odpady je od roku 2022 stanoven na 1.000 Kč za osobu nebo nemovitost. Pro děti do 15 let včetně je poplatek stanoven na 600 Kč.

 

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku je do 30.6. daného roku.

- dle vyhlášky č. 2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Klučov o místním poplatku ze psů

Místní poplatek za prvního psa je 40 Kč, druhý a každý další pes je za 60 Kč.

 

Poplatky z nájmů

Poplatky z nájmů pozemků nebo hrobových míst je možné platit v pokladně obecního úřadu nebo na účet obce dle smlouvy o nájmu.

 

Platby do pokladny nebo na účet obce Klučov


Úřední dny jsou každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Číslo účtu: 291233591/0300

Variabilní symbol je důležitý pro správné přiřazení vaší platby. Do poznámky vždy uvádějte jména, za které osoby nebo účel platíte.

Tvorba variabilního symbolu - skládá se ze tří částí - obec, účel, číslo domu

První číslo udává místo Vašeho trvalého/rekreačního pobytu:

1 – Klučov            2 – Lstiboř            3 – Skramníky               4 – Žhery

Druhá část – střed variabilního symbolu je 1345

Třetí část je číslo popisné/evidenční.

Příklad: Kdo zaplatil pod variabilním symbolem 113452 ??? (Klučov čp. 2)