POZOR ZMĚNA

ČÍSLA ÚČTU

291 233 591/0300

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
182
Hlasování začalo:
16. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Firmy v obci

firmy

Poruchy kanalizace

Vodovody a Kanalizace Nymburk

dispečink VaK: 602 422 458

Navigace

Obsah

Oprava kostela ve Lstiboři

Typ: ostatní
Občanské sdružení na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři.


Ustavující schůze občanského sdružení se konala dne 15.4.2011 v Českém Brodě. Účastníci jsou uvedeni na prezenční listině, která je nedílnou součástí zápisu.
Bylo konstatováno, že členská schůze uvedeného Občanského sdružení je usnášení schopná, neboť z 11 členů bylo přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina.
Členství zakladatelů vzniká podpisem zápisu z ustavující schůze na základě předcházejících přihlášek. Sdružení je dále otevřené, každý další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem členů a přijetí bude potvrzeno následnou členskou schůzí. Při vstupu bude nový člen seznámen se stanovami, které jsou určující pro činnost tohoto sdružení.
Návrh stanov Občanského sdružení byl zaslán na MV ČR a dne 2.3.2011 byly tyto stanovy MV schváleny. Stanovy výše uvedeného Občanského sdružení byly na dnešní ustavující schůzi podrobně přečteny a všichni přítomní s nimi bez výhrad souhlasí.
Hlavním cílem činnosti sdružení je záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři pro budoucí generace. V prostoru kostela budou konány,na základě souhlasu Děkanského úřadu v Českém Brodě, i koncerty vážné hudby. Tento kostel je unikátní svou vnitřní výzdobou (černé baroko) i dominantním umístěním v krajině.

Fasáda kostela
vzhledem k nezájmu stavebních firem o opravu fasády z blízkého okolí bylo přistoupeno k opravě fasády s východočeskou firmou Jan Málek.

Střecha
Opravu vazby provedla tesařská fy Dřevostavby Bikup. Opravy byly prováděny ve spolupráci se statikem Ing. Trunečkovou. Byl vypracován projekt na posouzení statiky kostela a doporučení postupu oprav tesařských prvků. Na žádost památkářů byla oprava vadných trámů řešena protézováním.
Krytinu položila fy Zikmunda pro fy Biskup. Ve spolupráci s fy Biskup bude nutné dořešit některá problémová místa.

Ostění dveří chrámové lodi a ostění oken věže zvonice bude možné následně realizovat pouze tehdy pokud se pracovníci památkové péče vysloví souhlas v reálném čase a pokud bude dostatek finančních prostředků.

Před zahájením oprav kostela se uskutečnily dvě kulturní akce.

Lstibořské listy podzimu 22.10.2011
Cyril Štěpán viola, Ondřej Socha tenor, Markéta Smejkalová varhany

Martinské posvícení, 12.11.2011 ve spolupráci s LŠÚ Český Brod - dětský pěvecký sbor Vox Bohemicalis, recitace pan Kviz, sv. Martin na bílém koni opravdu přijel i s doprovodem

Na postup prováděných prací dohlíží rada občanského sdružení pod vedením pana Zdeňka Kratochvíla.


Vytvořeno: 17. 5. 2016
Poslední aktualizace: 19. 9. 2017 23:02
Autor: